GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon, kataliz, metabolizma, sinyal iletimi, gen ekspresyonu ve apoptosiste rol oynar. Glutatyon, protein olmayan hücre içi tiyoldur ve hücre içi redoks bakımı adına çok önemli bir rol oynar. Bu hücre içi redoks tampon olarak düşünülebilir.

SERBEST RADİKALLER

Glutatyon, serbest radikalleri nötralize ederek, dokuları korur, antijen sunumu teşvik ederek ve CD8 hücrelerini uyararak bağışıklık sistemini geliştirir. Glutatyon, çeşitli karaciğer detoksifikasyon süreçlerinde yer almaktadır. Glutatyon, indirgeyici olarak hizmet verir, ilaçlarla eşleşerek, onları daha çok suda çözünür hale getirir, amino asit taşıma hücre zarlarının (g-glutamil döngüsü) arasında yer alır, aynı zamanda,peptidoleukotrienes bir parçasıdır, bazı enzimatik reaksiyonlar için kofaktör olarak hizmet verir ve protein disülfit bağlarının yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.

GLUTATYON NASIL ARTIRILIR?

Glutatyonu yükseltmekte, C vitamini takviyeleri oral glutatyon takviyelerinden daha etkilidir. Glutasyon hücre içi düzeylerini yükseltmek için peynir altı suyu proteini ve alfa-lipoik asit oral takviyeleri alınabilir.

Bir çalışmada, 3 gr’ lık çok büyük bir glutasyon akut oral doz uygulamasında, Witschi ve yardımcıları; ağız yoluyla glutatyon dolaşımını, 3 gr ‘lık bir takviye ile klinik olarak yararlı bir ölçüde artırmanın mümkün olmayacağını tespit etmişlerdir.

Ancak, doku ve serum glutasyon konsantrasyonları; öncü sistein ya da kronik koşullarda S-adenosylmethionine (SAMe) alımı ile önemli ölçüde yükseltilebilir. N-asetilsistein (NAC) de dahil olduğu sistein zengini glutatyon öncüleri ve doğası değiştirilmemiş peyniraltı suyunun, hücre içindeki glutatyon içeriğini arttırdığı gösterilmiştir. Milk Thistle ‘de  bulunan silimarin adlı etken madde karaciğer hormonlarının, ilaçların ve kimyasalların detoksifkasyonundan sorumlu glutatyon içeriğini destekler.

Bazı klinik çalışmalar sonucu, adele içi enjeksiyon yapıldığında, günlük ya da gün aşırı 600 mg.’lık doz önerilmiştir.